LogowanieZarejestruj się
News

W Europie trwa boom na kanały HD

Podziel się na:
  • Wykop
  • Facebook
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • Blip
Toshiba HDTV seria 800

W zeszłym roku pojawiło się w Europie prawie 400 nowych kanałów, z czego grubo ponad połowa w jakości HD. Widać, że wysoka rozdzielczość staje się coraz szybciej obowiązkowym standardem nadawania, szczególnie w przypadku głównych nadawców publicznych oraz komercyjnych (kanały główne oraz tematyczne ). Obecnie każdy niemalże kanał premium nadawany jest w wersji HD. Do niedawna nadawcy koncentrowali się na oferowaniu w ten sposób treści sportowych oraz filmowych, obecnie widać dążenie do zastępowania wersji SD innych kanałów tematycznych wersjami w wysokiej rozdzielczości. Nie zawsze ma to swoje uzasadnienie, jak słusznie zauważa prezes TVNu, przykładowo stacje historyczne nadające duże ilości materiałów archiwalnych mogą się obyć bez HD. Warto jednak pamiętać, że wyższa jakość obrazu jest obecnie towarem poszukiwanym przez konsumentów, z których większość posiada już odbiornik HDTV i może w pełni docenić zalety wysokiej rozdzielczości obrazu. Rzecz jasna wiąże się to ze wzrostem dostępności kanałów HD. Nawet naziemna telewizja cyfrowa niebawem będzie oferować dwa nowe kanały ogólnopolskie (TVP 1 HD oraz TVP 2 HD), których start zbiegnie się z rozpoczęciem EURO 2012.

W Polsce oraz Europie niezwykle dynamicznie rozwija się IPTV, choć tutaj jak na razie dominują treści w standardowej rozdzielczości (wymóg odpowiedniej przepustowości). Być może wraz ze wzrostem liczby odpowiednich łącz szerokopasmowych ta sytuacja ulegnie poprawie. Warto nadmienić, że Polska zanjduje się na czele stawki odnośnie ilości dostępnych kanałów HD, niestety dotyczy to wyłącznie pay TV (w Europie na multipleksach tv naziemnej jest znacznie więcej tego typu treści). W sumie polski telewidz ma dostęp do ponad 50 takich kanałów, na szczęście większość dostępna jest u każdego operatora (czasy wyłączności mamy już za sobą). Jakość nadawania jest mocno zróżnicowana, sporo stacji niestety oferuje bardzo kiepski dosył, do tego dochodzi polityka operatorów upychających na transponderach zbyt wiele kanałów.

W Eu­ro­pie pod ko­niec 2011 ro­ku sta­cji na­da­ją­cych pro­gra­my w wy­so­kiej roz­dziel­czo­ści by­ło 612, aż o całe 47 proc. wię­cej niż rok wcze­śniej i po­nad dwa ra­zy wię­cej niż w 2009 ro­ku! Naj­więk­szą gru­pę (jed­na pią­ta) sta­no­wią ka­na­ły spor­to­we, ko­lej­ne są fil­mo­we i ogól­no­te­ma­tycz­ne (15 proc. wszyst­kich sta­cji nadających w HD). W przypadku kanałów 3D jest ich w Europie 20, w Polsce póki co jeden – Canal+ 3D. to na razie nadal niszowy segment, choć oferta programowa powoli, ale jednak rozrasta się. W przypadku trójwymiaru mamy do czynienia głównie ze sportem oraz relacjami z dużych imprez masowych (koncerty), wreszie z kinem. Nadawcy na razie w ramach ramówki oferują zróżnicowane treści, jest ich po prostu za mało na utworzenie tematycznych kanałów 3D.

Dodaj komentarz