LogowanieZarejestruj się
News

Miał być styczeń, będzie luty… nowe na HDO, zajebiste nowe!

Podziel się na:
  • Wykop
  • Facebook
  • Digg
  • Google Bookmarks
  • Blip
IMG_0306

Nie no, jaja sobie robisz? Miało być pełno w styczniu i nic. No nic, prawda, ale mam good excuse! Tyle dobra w pierwszym miechu 2023 do nas trafiło, że po prostu nie byłem w stanie się oderwać. Wiecie, lubię słuchać pisząc, ale już oglądanie… FREESTYLE! Rewolucyjny, absolutnie fantastyczny, wreszcie taki jakim powinien być (tadam) projektor wszędobylsko projekcyjny. ZAJEBISTA RZECZ. Nie, to nie jest kolejne coś tam z elektroniki użytkowej, to jest wg. mnie urządzenie wyznaczające nowy kierunek w jakim wizja migrująca gdzie-bądź trafia pod strzechy, namioty, samochody, zbior-komy itd itd itd. But why? Zapytacie. Ano Samsung zrobił to właśnie tak, dokładnie tak, czyli jak z jabcem… były pseudo-smartfony i w 2007 wystrzelili iPhone. Były przenośne projektory (bez sensu), jest FRESTYLE! Trzy rzeczy na początek: auto-ustawienie geometrii z zawsze równo, bardzo mocna lampa pozwalająca na oglądanie gdy świeci, sprytna integracja smart z widokami na całą, elektroniczną rozrywkę (gierce). Także przepadłem – łóżko i sufit, ściana za biurkiem, sufit w łazience, podłoga-dach w kombi… aaa! Wolność i dostęp do wszystkiego.

PETARDA!

Nowy wymiar kina… osobistego, współdzielonego, mobilno-wszędobylskiego. SUPER! Samsung Freestyle to jest TO

Wychyłki :) Z8 EVERSOLO w dolnym, prawym rogu ;-)

Jakby tego było mało, w styczniu przyleciały słuchawy Sundara Closed (pamiętacie peany dotyczące otwartej rewelacji v.1.0? Nie? To patrzajcie: http://hd-opinie.pl/4926,audio,hifiman-sundara-zwienczenie-pewnego-etapu-recenzja.html). Jest lepiej O_o. Genialne, znowu chyba naj, tym razem w komorach zamknięte nausznice na rynku. Gorzej – z tymi HiFiMANami trafiły do mnie najnowsze generacje DACzków wprost z taśmy… wspomniałem o Z8 EverSolo (podmarce Zidoo) – za moment recka będzie, to absolutnie nielicujący z ceną mały hajendzior. Beniaminek musi się przebić i daje za mniej, więcej. Już to byłoby za dużo, a tu jeszcze osiołkowi (piszący) wielka fabryka z Chin przesłała S.M.S.L-a SO300 (tu poprzednik: http://hd-opinie.pl/13826,audio,pierwszy-taki-mqa-dac-do200-od-s-m-s-l-test.html). PREMIEROWO TOPOWA, NAJNOWSZEJ GEN KOŚĆ ESS 9039MSPRO. I wiecie co? To nie jest typowe Sabre, to jest LEPSZE Sabre, bo to co było mocną stroną tych układów C/A pożeniono z FLOW, MUZYKALNOŚCIĄ, OBFITOŚCIĄ w każdym zakresie. Do teraz szukam szczęki. Także jak widzicie, chyba jednak trochę usprawiedliwiony jestem… troszeczkę chociaż.

O to, to, to

Absolutna nowość SMSL DO300 z kością ESS9039PRO na pokładzie. Topowe, najnowsze Sabre w świetnej implementacji!

SO300 od tyłu, czyli …wszystko czego potrzeba do życia music lovera :-)

To mną wstrząsło. Serio. Kilka świetnych produktów, każdy na poziomie, że tylko oglądać, słuchać, oglądać, słuchać i (to już raczej młode) grać. FREESTYLE to rzecz rewolucyjna, bo pozwalająca indywidualnie, albo w gronie na konsumpcję dowolnych treści multimedialnych z jednym kablem, albo bez (powerbank, niekoniecznie firmowy, będzie w recenzji o dobrych alt.). Wszystko bezprzewodowe do 100″ gdziebądź? Właśnie tak. To pierwszy taki produkt na rynku zrealizowany jak trzeba, bez wad wcześniejszych prób uskutecznienia czegoś podobnego. Zrobili to. Wreszcie udało się. Jak dodamy do tego obrazu dobry dookólny dźwięk (wbudowany), spokojnie dający radę (jak komuś mało to słuchawy ofc), wygodne sterowanie smart z RC i microHDMI (konsolki zapewne typu Switch, Stream Deck i tego typu sprawy) to macie obraz czym to jest. Ba, w nowej wersji Samsung implementuje chmurowe ganie (ichni game hub), także w ogóle tylko bezdrutowy pad i już.

Będzie dłuuuuugi tekst o tym rewolucyjno-rewelacyjnym produkcie. Samsung na wstępie (no cóż, oferuje jako pierwszy i jako jedyny) dowalił zaporową cenę za to, co opisane powyżej. Pięć tysięcy. No nie, choć biorąc pod uwagę wspomniane zalety i tak kusiło. Minął rok z okładem i co? Z pięciu zrobiło się oficjalnie 3k, a jak się poszuka to 2.4-2.6k. A to już jest nie cyt. „almost there”, tylko dokładnie w celu i robi się tap w kup. Co poradzisz, jak nic nie poradzisz?

Jest poziom, choć my wolimy fixed i sterowanie na pre (A90), ale można…

Ufff, no a przecież te dwa DACzki (EVERSOLO i SMSL), które otwierają nowy rozdział w znanej historii – dobry dźwięk staniał i jest dostępny praktycznie dla każdego. Tylko się cieszyć. Zintegrowane, oparte na najlepszych układach na rynku, doskonale zaprojektowane, a jednocześnie – właśnie – szeroko dostępne dla music loverów. Kiedyś trzeba było płacić grube tysiące za znaczki i grubo ciosane, wielkie obudowy z wkładem, który nie tylko w pomiarach, ale na ucho wypada… cóż, no nie wypada dobrze, gdy się porówna to nowe. Cieszy? Cieszy! Jeszcze bez modułów LAN/WiFi (w cenie około 3k), ale już jw z wszystkim co trzeba, by konwersję na najlepszym jakościowo poziomie wzmóc móc i zawsze wzorową, opartą na najdoskonalszych układach transmisją BT. To, na marginesie trochę tak: słuchamy se streamingu (poza jakimiś niszami typu Qobuz czy NativeDSD) to strumieniuję via sinozębny na tego DO300 czy Z8 i jestem happy. Czy tracę? Szczerze? Niuanse, sugestia, dyskusyjne. Po prostu ten najpopularniejszy stream jakościowo nie daje w innej domenie progresu. Domenie = lepszym jakościowo interfejsie, o lepszych parametrach. Słuchasz ze swojej kolekcji, najlepszych plików, jakieś 2L-e jakieś, naj, naj? OK. To tu się przyda ta bateria, czy to USB, czy I2S, a jak jakiś fajny transport na srebrny krążek to dowolnie AES / coax czy optyk. Dzisiejsza implementacja SPDIF na marginesie często jest tak wychuchana, zrobiona na takim poziomie SQ, że można się na tych przetwornikach C/A cieszyć na równi z każdego interfejsu, zyskując jakościowo po podpięciu klamotów jakie tam u Was zalegają. Polecam samemu się przekonać.

Sundara Closed… jak widać, jest dobrze, co ja piszę, jest świetnie!

Sundara. W komorze, brzmi to w sposób lepiej zdefiniowany – teraz (mam obie wersje) to słychać. Poza oczywistym walorem użytkowym (nie robieniu postronnym koncertu – pozdrawiam wszystkich z ustawieniami >13.00) to po prostu progres w stosunku do otwartego modelu. Rzecz nieoczywista, a nawet powiedziałbym zazwyczaj niewystępująca, bo przecież otwarte to przestrzeń, a w planarach to w ogóle lepiej, bo ortodynamiki lubimy przede wszystkim za te holo możliwości. Nie będę zdradzał, jak to w tych zamkniętych muszelkach szczegółowo wygląda, powiem tylko tyle, że nie tracimy, a zyskujemy i całościowo jestem pod ogromnym wrażeniem stałego progresu jakim może się wykazać HiFiMAN. Dr Fang to jest gość, który wie co robi. Można mieć czasami wątpliwości do rozrostu i wzajemnego kanibalizmu w line-upie, do cenówki (żeby nie było, dają często świetnie za rozsądną cenę), ale to nieważne. Ważne jest coś innego – rok w rok pojawiają się znakomite słuchawki. Nie inaczej jest z Sundara Closed.

 

Galeryjka z opisem produktów na profilu

W sofcie opisane DACzki:

 

Miejmy nadzieję, że EVELSOLO (podmarka ZIDOO) będzie się identyfikował ładnie pod Roon-em jak wyżej…

Bardzo ładnie :-) ..pod Win będzie DSD512, w makówie macie (CORE AUDIO) jak wspominałem wielokrotnie ograniczenie DSD do 11.2MHz

ENGLISH VERSION IS HERE:

No, are you kidding me? It was supposed to be full in January and nothing. Well, nothing, true, but I have a good excuse! So much goodness in the first bellow of 2023 has come to us that I just haven’t been able to tear myself away. You know, I like listening while writing, but already watching…. FREESTYLE! Revolutionary, absolutely fantastic, finally what a ubiquitous projector should be (tadam). AWESOME STUFF. No, it’s not another consumer electronics thing, it’s, to my mind, a device that marks a new direction in which vision migrating from somewhere-or-near-anywhere finds its way under thatched roofs, tents, cars, tanks, etc. etc. etc. But why? You ask. Well Samsung did just that, exactly that, which is to say, as with the Apple did…. There were pseudo-smartphones and in 2007 they launched the iPhone. There were portable projectors (pointless), there’s FREESTYLE! Three things to start with: auto-adjusting geometry with always even, a very powerful lamp that allows you to watch when it’s lit, clever smart integration with views for all, electronic entertainment (games). Also lost – bed and ceiling, wall behind desk, bathroom ceiling, floor-to-roof combo…. aaa! Freedom and access to everything.

As if that wasn’t enough, the Sundara Closed headphones arrived in January (remember the paeans to the open revelation v.1.0? No? Then see: http://hd-opinie.pl/4926,audio,hifiman-sundara-zwienczenie-pewnego-etapu-recenzja.html). It’s better O_o. Brilliant, again probably the most, this time chambered closed earbuds on the market. Worse – with these HiFiMANs I got the latest generation of DACs straight from the tape…. I mentioned the Z8 EverSolo (a sub-brand of the Zidoo) – the review will be up in a moment, it’s an absolutely unappealing little high end for the price. A newcomer has to break through and gives for less, more. Already that would be too much, and here yet the donkey (writing) big factory from China has sent S.M.S.L-a SO300 (predecessor here: http://hd-opinie.pl/13826,audio,pierwszy-taki-mqa-dac-do200-od-s-m-s-l-test.html). THE PREMIERE TOP-OF-THE-LINE, LATEST GEN AUDIO D/A CHIP ESS 9039MSPRO. And guess what? This is not a typical Sabre, this is a BETTER Sabre, because what was the strength of these D/A chips was married with FLOW, MUSICABILITY, OBFUSION in every range. I’m still searching my jaw to this day. Also, as you can see, I think I’m a bit justified after all…. a little bit at least.

It shook me up. Seriously. Some great products, each at a level that just watch, listen, watch, listen and (this is rather young now) play. FREESTYLE is a revolutionary thing, because it allows you individually, or in a group to consume any multimedia content with or without a single cable (a powerbank, not necessarily a proprietary one, will be in the review for a good alt.). All wireless up to 100″ anywhere? That’s right. This is the first such product on the market realised as it should be, without the drawbacks of previous attempts to make something similar work. They did it. They have finally succeeded. If you add to this image a good all-round sound (built-in), which can easily handle it (if you can’t get enough of it, of course, it’s headphones), convenient smart control with RC and microHDMI (consoles such as Switch, Steam Deck and so on), you get an idea of what it is. Ba, in the new version Samsung is implementing cloud-based gaming (their game hub), also in general just a wire-free pad and that’s it.

There will be a long text about this revolutionary-revolutionary product. At the outset, Samsung (well, it’s the first and only one to offer it) slapped a prohibitive price tag on what’s described above. Five thousand. Well, no, although given the aforementioned advantages it was tempting anyway. A year and a half later and what? It’s officially gone from five to 3k and, if you look, 2.4-2.6k. And that’s no longer quoted „almost there”, but exactly on target and doing a tap in the pile. What can you do if you can’t help it?

Phew, well after all, these two DAC’s (EVERSOLO and SMSL), which open a new chapter in a familiar story – good sound has stood up and is available to virtually everyone. Just rejoice. Integrated, based on the best circuits on the market, superbly designed and at the same time – that’s right – widely available to music lovers. It used to be the case that you had to pay thousands for stamps and thickly chiseled, huge enclosures with an input that, not only in measurements, but also to the ear comes off…. well, well it doesn’t fare well when you compare it to the new. Pleasing? It is! Still without LAN/WiFi modules (at a price of around 3k), but with everything needed to boost conversion to the best quality level and always with exemplary BT transmission based on the finest circuitry. This, as an aside, is a bit like this: if we are listening to popular audio streaming services (apart from some niches like Qobuz or NativeDSD), I stream via BT to this DO300 or Z8 and I am happy. Am I losing out? Honestly? A nuance, a suggestion, debatable. It’s just that this most popular stream qualitatively does not give progression in another domain. Domain better quality interface, with better performance. Listening from your collection, from best files, some HQ 2L, some DSDs? OK. That’s where this interfaces comes in handy, whether it’s USB or I2S, and like some cool silver disc transport, any AES / coax or optical. Today’s SPDIF implementations, by the way, are often so sophisticated, done to such a level of SQ, that you can enjoy these DACs on an equal footing with any interface, gaining qualitatively when plugged into whatever clunkers you have lying around. I recommend that you see for yourself.

Sundara. In the chamber (closed I mean), it sounds better defined – now (I have both versions) you can hear it. Apart from the obvious utility value (not making outsiders gig – hello everyone with settings >13.00) it’s simply a progression from the open model. A thing that is not obvious, and I would even say usually not present, because after all, open is space, and in planars it’s better in general, because we like orthodynamics above all for those holo possibilities. I won’t divulge what it looks like in detail in these closed shells, I’ll just say that we don’t lose but gain and overall I’m very impressed with the steady progression that HiFiMAN can demonstrate. Dr Fang is a guy who knows what he is doing. One can sometimes have doubts about the proliferation and mutual cannibalism in the line-up, about the price tag (not to be outdone, they often give great value for money), but it doesn’t matter. What is important is something else – year after year, excellent headphones appear. Sundara Closed is no different.

 

Dodaj komentarz